W odpowiedzi na rosnące potrzeby monitorowania przewozu towarów niebezpiecznych, Ministerstwo Finansów wprowadza nowe przepisy. Od początku 2024 roku, do systemu monitorowania SENT zostaną włączone dodatkowe rodzaje odpadów. Zmiany te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i lepszą kontrolę nad przemieszczaniem się towarów niebezpiecznych.

W ramach nowych regulacji, lista odpadów objętych monitorowaniem w systemie SENT zostaje poszerzona. Dotyczy to między innymi takich towarów jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje oraz inne substancje uznane za niebezpieczne. Zmiany te podyktowane są koniecznością zwiększenia kontroli nad przewozem towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego.

Nowe przepisy wymagają od podmiotów wysyłających tego rodzaju towary, dokonania zgłoszenia do rejestru SENT. W tym celu, firmy muszą zarejestrować się na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym. Jest to krok mający na celu ułatwienie procesu monitorowania i zwiększenie transparentności przewozu towarów niebezpiecznych.

Wśród odpadów, które podlegają nowym regulacjom, znajdują się m.in. odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne, szlamy z usuwania farb, odpady z usuwania farb drukarskich, odpadowe kleje i szczeliwa, a także inne substancje o podobnym składzie. Wszystkie one zostały szczegółowo wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z początku 2020 roku.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że zmiany te nie wpływają na dotychczasowe przepisy dotyczące innych rodzajów odpadów. Pozostają one niezmienione i nadal obowiązują zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie przemieszczania odpadów. Cel tych regulacji pozostaje niezmienny – zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska poprzez efektywny monitoring przewozu towarów.

Źródło: https://www.lubelskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024