W Powiecie Puławskim zainaugurowano akcję społeczną pod nazwą „”Poczta Sąsiedzka””, która ma na celu ochronę mieszkańców przed oszustami. Inicjatywa, wprowadzona przez Starostę Powiatowego Danutę Smagę i Komendanta Powiatowego Policji w Puławach Rafała Skoczylasa, ma na celu edukację i uświadamianie społeczności lokalnej.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Puławach, gdzie przedstawiono szczegółowe cele i założenia programu. W ramach akcji, specjalnie przygotowany „”List do mieszkańców”” zostanie rozpowszechniony wśród mieszkańców powiatu za pośrednictwem sołtysów, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i dzielnicowych. Ma to na celu szerzenie świadomości o zagrożeniach płynących od oszustów.

Podczas spotkania, obok Danuty Smagi i Rafała Skoczylasa, obecni byli również przedstawiciele banków, spółdzielni mieszkaniowych oraz sołtysi. Omówiono wspólne strategie prewencyjne i edukacyjne, mające na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom pieniędzy lub danych osobowych. Eksperci z puławskiej policji oraz przedstawiciele banku Credit Agricole Oddział w Puławach zaprezentowali metody działania oszustów oraz sposoby ochrony przed nimi.

Podczas wydarzenia rozdano uczestnikom plakaty oraz „”Listy do mieszkańców””, które mają być przekazywane z rąk do rąk, zgodnie z zasadami sąsiedzkiej solidarności. Projekt „”Poczta Sąsiedzka”” stawia na relacje międzyludzkie i ma na celu dotarcie do wszystkich domostw, szczególnie tych, które nie korzystają z nowoczesnych środków komunikacji, jak Internet czy media społecznościowe.

„”List do mieszkańców”” zawiera istotne informacje o działaniach oszustów i proponowane sposoby obrony przed nimi, a także zachętę do dalszego przekazywania tych informacji w społeczności. Cała akcja opiera się na idei tradycyjnego przekazywania wiadomości, znanego z dawnych czasów, gdy ważne komunikaty przekazywano z domu do domu.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami za udział i dyskusję na temat bezpieczeństwa oraz nadzieją na wzmocnienie świadomości społecznej i budowanie silnych więzi sąsiedzkich w Powiecie Puławskim.

Źródło: https://pulawy.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024