Niedawno nastąpił znaczący spadek temperatur, co stwarza wyzwania dla wszystkich mieszkańców naszego regionu, w szczególności dla osób bezdomnych i tych, którzy mają trudności z radzeniem sobie w codziennym życiu. Zimowe warunki są szczególnie trudne dla osób pod wpływem alkoholu, które mogą nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia wynikającego z niskich temperatur.

Policjanci z Puław, we współpracy ze Strażą Miejską, czuwają nad bezpieczeństwem najbardziej narażonych grup. Regularnie patrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, oferując im pomoc i transport do ośrodków wsparcia społecznego. Ta współpraca jest kluczowa w zapewnianiu szybkiej i efektywnej pomocy.

W szczególności zima stawia przed nami wyzwania w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi. Policjanci są świadomi, że interwencja w takich przypadkach może uratować życie. Społeczność lokalna również wykazuje się rosnącą świadomością, zgłaszając służbom przypadki osób zagrożonych wychłodzeniem, co jest dowodem odpowiedzialnego zachowania.

Pragniemy przypomnieć o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest cennym narzędziem w identyfikacji osób potrzebujących pomocy. Funkcja ta umożliwia zgłaszanie przypadków wymagających interwencji, bez konieczności opuszczania domu. Znak „”osoba bezdomna wymagająca pomocy”” w aplikacji pozwala policjantom na szybkie zlokalizowanie i udzielenie wsparcia potrzebującym.

Zachęcamy do czujności i niezwłocznego reagowania w sytuacjach, gdy zdrowie lub życie kogokolwiek może być zagrożone z powodu trudnych warunków zimowych. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Komisarz Ewa Rejn – Kozak

Źródło: https://pulawy.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024